Przestrzeń, w której spędzasz swój wolny
czas, musi być miejscem, do którego
zawsze chętnie wracasz po pracy
lub z podróży.

MAGNUS OPER MINORUM-
„WIELKI DZIĘKI POMOCY MNIEJSZYCH"

Wszyscy chcemy posiadać mieszkania, domy, które najlepiej odpowiadają naszym
potrzebom.
To Państwo, jako ich właściciele, domownicy, użytkownicy decydujecie o tym,
jak będą urządzone oraz jakie zasady i atmosfera będą w nich panowały. Każdy pragnie,
aby jego mieszkanie było bezpieczną przestrzenią, w której przyjemnie jest przebywać,
do której chętnie wraca się po pracy, szkole, z podróży.

Co się jednak dzieje za progiem naszego mieszkania? Czy można skoncentrować
się na domowym życiu, gdy klatka schodowa jest zaniedbana i brak reguł, kiedy obowiązuje
cisza nocna? Albo do kogo zgłaszać awarie latarni zewnętrznej i kto odpowiada za naprawy?
A gdzie i w jakiej wysokości zbierać wspólne fundusze z sąsiadami na zapłatę usług
dla całego budynku?

Do tego więc, by w pełni wykorzystać potencjał nawet najbardziej urokliwego
mieszkania, niezbędne jest odpowiednie zorganizowanie i zagospodarowanie
jego otoczenia.

To jednak zależy już nie tylko od nas, ale także od naszych sąsiadów. Niezbędne w tym
przypadku okazują się jasno sformułowane zasady korzystania z przestrzeni wspólnej.

NAM TUA RES AGITUR, PARIES CUM PROXIMUS ARDET–
"CIEBIE WSZAK RZECZ DOTYCZY,
GDY ŚCIANA U SĄSIADA PŁONIE"

Firma CONSTANTIA powstała w celu profesjonalnego zarządzania nieruchomościami
oraz tworzenia i wprowadzania w życie indywidualnych zasad korzystania
z nieruchomości wspólnej.

Tworzymy zespół specjalistów wykonujących swoją pracę po to, by naszym Klientom
mieszkało się lepiej, przy czym jesteśmy świadomi, że dla każdego sformułowanie to niesie
inne znaczenia. Z tego powodu bierzemy pod uwagę przede wszystkim faktyczne potrzeby
naszych zleceniodawców. Nie robimy niczego pochopnie, a jednocześnie unikamy
marnotrawstwa czasu, energii, słów i środków finansowych. Ideą szczególnie dla nas żywą
jest świat bardziej czysty oraz lepiej uporządkowany.

Cenimy sobie takie wartości jak bezpieczeństwo, harmonia i spokój ducha.
Budujemy je poprzez dogłębną analizę faktów i podawanie precyzyjnych rozwiązań.